Internationellt affärssamarbete med Terme.pl

Erbjudande om samarbete med Terme.pl


Vi inbjuder till samarbete utländska partners som är intresserade av Terme.pl produktutbud, inom sortimentet av sanitets- och värmeteknik. Vi specialiserar oss både på engångsleveranser och permanent service av affärsenheter.


Vi levererar framgångsrikt produkter till utländska marknader, bland annat till skandinaviska länder, baltiska länder, Rumänien och Ungern. Vi har lång erfarenhet och är beredda att hantera export på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Vi har erfarenhet av export

Vi betjänar utländska marknader i hela Europa

Vi hanterar enstaka beställningar

Vi är villiga att arbeta med dig på permanent basis

Vem är Terme.pl?

Terme.pl är en e-handelsplattform som erbjuder ett brett sortiment av värme- och sanitetsteknik. Vi har varit verksamma inom installationsbranschen kontinuerligt i tre decennier och utvecklat både stationär försäljning och försäljning via e-handelsplattformen. Vi tillhör den största gruppen av distributörer inom installationsbranschen i Polen. Vi bedriver postorderförsäljning i hela Europeiska unionen.

Vad är det vi gör?

Vi är specialiserade på handel med sortimentet av sanitets- och värmeprodukter. Våra kunder är både privatpersoner och professionella. Vi levererar till DIY-butiker (Do It Yourself) och byggprojekt. Vi är leverantörer av sortiment till företagskunder och många butiker och grossister både i Polen och utomlands.

Vilka tillverkare har vi?


Terme.pl erbjuder över 100 000 olika produkter från polska och utländska tillverkare. Våra leverantörer är både CI de viktigaste industrimagnaterna och mindre producenter som erbjuder produkter med unika tekniska och kvalitetsmässiga egenskaper. Rörinstallationssystem, avstängnings- och kontrollarmaturer och automatik är mycket populära från vårt erbjudande.

producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent
producent

Vi har erfarenhet av export

Vi har en separat serviceavdelning som är dedikerad till att stödja B2B-företags försäljning till europeiska marknader. Vårt team talar flytande både engelska och tyska. Vi svarar effektivt på alla frågor och samordnar försäljning och leveranser i varje skede. Vi genomför försäljning med en momssats på 0% för företag som är registrerade i Europeiska unionen och baserade utanför Polen. På begäran är det möjligt att utfärda momsfakturor i euro.

Vi hanterar såväl engångsbeställningar som permanenta samarbeten

Många av våra stamkunder har vi lärt känna genom deras första engångsorder. Därför är vi öppna och beredda att hantera såväl engångsköp som regelbundna och permanenta leveranser. Vi ger dig gärna ett erbjudande, så skriv gärna till oss via formuläret.

Favoritmetoder för leverans

Vi erbjuder våra kunder deras favoritleveranssätt. Vi erbjuder både paketinsamling vid paketautomater, via kurir och i en dörr-till-dörr D2D-tjänst. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt paketsäkerhet och anpassar leveransmetoderna beroende på beställningens typ och storlek.

Kostnader och leveransvillkor

Ingen gillar att bli överraskad, särskilt inte när det innebär extra kostnader. Det är därför vi informerar dig om kostnader och leveransvillkor under köpprocessen på ett öppet och transparent sätt. Vi kommer överens om alla internationella försändelser som går utöver standardprislistan på individuell basis. Du kan uppskatta transportkostnaderna genom att skicka oss en förfrågan om kostnader och leveransvillkor. Använd formuläret på den här sidan.


Gå till formuläret

Återanvändbara förpackningar

Vi är medvetna om den betydande inverkan som leveranser har på miljön. Med ekologi som ledstjärna väljer vi förpackningstyper som är återanvändbara eller återvinningsbara. Vi matchar kartongstorlekar och fyller tomrum med miljövänliga fyllnadsingredienser.

Mer god praxis

Vi erbjuder ofta gratis leverans vid större beställningar. Vi informerar dig om den beräknade leveranstiden för din beställning. Vi anger ett specifikt leveransdatum för varje leveransmetod som erbjuds. Vi håller oss till angivna tidsfrister. Vi tillhandahåller leveransspårning. Vi informerar våra kunder öppet och som en prioriterad fråga om det visar sig att leveranstiden kommer att förlängas.

FRÅGOR OCH SVAR

 • Är produkterna godkända för EU-marknaden?
  Produkter som lagligen har släppts ut på marknaden i en medlemsstat får utan hinder saluföras i andra EU-länder. Utsläppande på marknaden innebär att en produkt görs tillgänglig på EU-marknaden för första gången, dvs. att den tillverkas eller importeras från ett land utanför EU. Produkterna i TERME-sortimentet är produkter som är godkända för marknadsföring i EU:s medlemsländer.
 • Är produkterna CE-märkta?
  Produkter som lagligen släppts ut på marknaden i ett medlemsland får utan hinder marknadsföras i andra EU-länder. Utsläppande på marknaden innebär att en produkt för första gången görs tillgänglig på Europeiska unionens marknad, dvs. tillverkas eller importeras från länder utanför Europeiska unionen. De produkter som erbjuds på TERME är produkter som är godkända för marknadsföring i EU:s medlemsstater.
 • Kommer jag att få en faktura för leveranser inom gemenskapen?
  TERME genomför inköp med en momssats på 0% för företag som är registrerade inom Europeiska unionen och baserade utanför Polen. Ett företag som vill utföra en WDT-beställning måste ha ett giltigt VIES-identifikationsnummer, registrerat för transaktioner inom gemenskapen, tilldelat av den medlemsstat som är behörig för köparen, innehållande den tvåbokstavskod som används för mervärdesskatt. WDT-ordern utförs endast genom att varorna skickas utanför Polen till företagets officiella adress. På kundens begäran är det möjligt att utfärda en momsfaktura i euro.
 • Vad är WDT?
  WDT är en gemenskapsintern leverans av varor. Den består i export av varor från landet till förmån för en skattebetalare som bedriver affärsverksamhet i ett annat land i Europeiska unionen. WDT inträffar till exempel när ett polskt företag säljer varor till en entreprenör som bedriver verksamhet i EU-länder och är en EU-momsskattebetalare.
 • Kostnader och leveransvillkor.
  Vi fastställer kostnaderna och leveransvillkoren för utländska försändelser individuellt innan vi slutför transaktionen. Detta beror på destinationslandet, försändelsens vikt, mått och den leveransform som beställaren föredrar. Du kan kontrollera leveranskostnaden genom att kontakta oss via kontaktformuläret på den här sidan.
 • Garanti och returer.
  Garanti- och returpolicyn för privatkunder styrs av EU-förordningar. Vilket innebär en garantiperiod på 2 år för den aktuella varan. De tillämpliga bestämmelserna anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och tillhörande riktlinjer. Om tillverkaren har utfärdat en europeisk garanti för artikeln kan klagomålet lämnas in till ett serviceställe i vilket land som helst där tillverkaren har en filial.
  Ovanstående bestämmelser gäller för köp som görs av enskilda kunder. När det gäller köp av företag avtalas dock villkoren för returer och garantier individuellt innan beställningen slutförs. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret på denna sida.

Fråga om villkoren för samarbete