Konfidencialitātes politika


$1. Vispārīga informācija

 1. Šī politika attiecas uz tīmekļa vietni, kas darbojas ar url: Terme.pl
 2. Pakalpojuma operators un personas datu pārzinis ir: Anny Walentynowicz 3, 20-328 Lublin
 3. Operatora e-pasta adrese: biuro@terme.pl
 4. Operators ir jūsu personas datu pārzinis attiecībā uz datiem, kas brīvprātīgi sniegti tīmekļa vietnē.
 5. Tīmekļa vietne izmanto jūsu personas datus šādiem mērķiem:
  • Pieprasījumu apstrādei, izmantojot veidlapu
 6. Pakalpojums veic funkcijas, lai iegūtu informāciju par lietotājiem un viņu uzvedību šādos veidos:
  1. Izmantojot veidlapās brīvprātīgi ievadītos datus, kas tiek ievadīti Operatora sistēmās.
  2. Uzglabājot sīkdatnes (t. s. “sīkfailus”) gala ierīcēs.


izvēlētās datu aizsardzības metodes, ko izmanto Operators

 1. Personas datu pieteikšanās un ievades punkti tiek aizsargāti pārraides slānī (SSL sertifikāts). Tas nodrošina, ka vietnē ievadītie personas un pieteikšanās dati lietotāja datorā tiek šifrēti un tos var nolasīt tikai mērķa serverī.
 2. Lietotāju paroles tiek saglabātas hashed veidā. Hesēšanas funkcija darbojas vienvirziena veidā – to nav iespējams apgriezt, kas ir pašreizējais modernais lietotāju paroļu glabāšanas standarts.
 3. Lai aizsargātu datus, Operators regulāri veido drošības kopijas.
 4. Svarīgs datu aizsardzības elements ir visas programmatūras, ko Operators izmanto personas datu apstrādei, regulāra atjaunināšana, kas jo īpaši nozīmē regulārus programmatūras komponentu atjauninājumus.


3 Uzņēmējdarbības nodrošināšana

 1. Tīmekļa vietne tiek izvietota (tehniski uzturēta) operatora serveros: home.pl


4 Jūsu tiesības un papildu informācija par datu izmantošanu

 1. Noteiktās situācijās Pārzinim ir tiesības nosūtīt jūsu personas datus citiem saņēmējiem, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai izpildītu Pārzinim uzliktos pienākumus. Tas attiecas uz šādām saņēmēju grupām:
  • pilnvarotiem darbiniekiem un sadarbības partneriem, kuri izmanto datus, lai izpildītu tīmekļa vietnes mērķi
 2. Jūsu personas dati, kurus Pārzinis apstrādā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai veiktu saistītās darbības, kas noteiktas atsevišķos noteikumos (piemēram, par grāmatvedību). Attiecībā uz mārketinga datiem dati netiks apstrādāti ilgāk par 3 gadiem.
 3. Jums ir tiesības pieprasīt no administratora:
  • piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz jums,
  • to labošanu,
  • dzēšanu,
  • apstrādes ierobežošanu,
  • un datu pārnesamību.
 4. Attiecībā uz 3.3. punkta c) apakšpunktā norādīto apstrādi jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, lai īstenotu pārziņa likumīgās intereses, tostarp profilēšanu, bet tiesības iebilst nav īstenojamas, ja pastāv likumīgi pamatoti apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, jo īpaši, lai celtu, izvirzītu vai aizstāvētu prasījumus.
 5. Jūs varat iesniegt sūdzību par Administratora rīcību Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, Stawki iela 2, 00-193 Varšava.
 6. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama Pakalpojuma darbībai.
 7. Attiecībā uz jums var tikt veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar noslēgto līgumu un lai Administrators veiktu tiešo mārketingu.
 8. Personas dati netiek pārsūtīti no trešām valstīm datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē. Tas nozīmē, ka mēs tos nepārsūtām ārpus Eiropas Savienības.


5. Informācija veidlapās

 1. Pakalpojums apkopo lietotāja brīvprātīgi sniegto informāciju, tostarp personas datus, ja tādi ir sniegti.
 2. Pakalpojums var reģistrēt informāciju par savienojuma parametriem (laika zīmogs, IP adrese).
 3. Dažos gadījumos Pakalpojums var reģistrēt informāciju, lai atvieglotu veidlapā norādīto datu sasaisti ar veidlapu aizpildījušā lietotāja e-pasta adresi. Šādā gadījumā lietotāja e-pasta adrese parādās lapas url adresē, kurā ir veidlapa.
 4. Veidlapā sniegtie dati tiek apstrādāti mērķim, kas izriet no konkrētās veidlapas funkcijas, piemēram, lai apstrādātu pakalpojuma pieprasījumu vai komerciālu kontaktu, reģistrētu pakalpojumus utt. Katru reizi veidlapas kontekstā un aprakstā ir skaidri norādīts, kādam nolūkam tā tiek izmantota.


$6. Administratora žurnāli

 1. Informācija par lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē var tikt reģistrēta. Šie dati tiek izmantoti tīmekļa vietnes administrēšanai.


$7. Attiecīgi mārketinga paņēmieni

 1. Operators izmanto tīmekļa vietnes datplūsmas statistisko analīzi, izmantojot Google Analytics (Google Inc., atrodas ASV). Operators šī pakalpojuma operatoram nenodod personas datus, tikai anonimizētu informāciju. Pakalpojuma pamatā ir sīkdatņu izmantošana lietotāja gala ierīcē. Attiecībā uz informāciju par lietotāja preferencēm, ko apkopo Google reklāmas tīkls, lietotājs var apskatīt un rediģēt sīkfailu rezultātā iegūto informāciju, izmantojot rīku: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operators izmanto remārketinga metodes, lai saskaņotu reklāmas ziņojumus ar lietotāja uzvedību tīmekļa vietnē, kas var radīt ilūziju, ka lietotāja personas dati tiek izmantoti, lai izsekotu lietotāju, taču praksē no Operatora reklāmas operatoriem netiek nodoti nekādi personas dati. Šādu darbību tehnoloģiskais priekšnoteikums ir tas, ka ir iespējotas sīkdatnes.
 3. Operators izmanto Facebook pikseli. Šī tehnoloģija nozīmē, ka Facebook (Facebook Inc., ASV) zina, ka tīmekļa vietni izmanto tajā reģistrēta persona. Operators nenodod nekādus papildu personas datus Facebook. Pakalpojuma pamatā ir sīkdatņu izmantošana lietotāja gala iekārtā.


$8 Informācija par sīkdatnēm

 1. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
 2. Sīkdatnes (tā sauktās “sīkdatnes”) ir IT dati, jo īpaši teksta datnes, kas tiek saglabātas pakalpojuma lietotāja galiekārtā un ir paredzētas izmantošanai tīmekļa vietnē. Sīkfailos parasti ir norādīts tīmekļa vietnes nosaukums, no kuras tie nāk, laiks, kad tie saglabāti galiekārtā, un unikāls numurs.
 3. Pakalpojuma operators ir subjekts, kas ievieto sīkfailus Pakalpojuma lietotāja galiekārtā un piekļūst tiem.
 4. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
  1. tīmekļa vietnes lietotāja sesijas uzturēšanai (pēc pieteikšanās), pateicoties kurai Lietotājam nav atkārtoti jāievada savs pieteikšanās vārds un parole katrā Tīmekļa vietnes apakšlapā;
  2. iepriekš sadaļā “Svarīgi mārketinga paņēmieni” norādītajiem mērķiem;
 5. Tīmekļa vietne izmanto divu veidu sīkdatnes: “sesijas” sīkdatnes un “pastāvīgās” sīkdatnes (pastāvīgās sīkdatnes). “Sesijas” sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti Lietotāja gala iekārtā, līdz Lietotājs iziet no vietnes, atstāj tīmekļa vietni vai izslēdz programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). “Pastāvīgās” sīkdatnes tiek glabātas Lietotāja galiekārtā uz laiku, kas norādīts sīkdatņu parametros, vai līdz brīdim, kad Lietotājs tās izdzēš.
 6. Tīmekļa pārlūkošanas programmatūra (tīmekļa pārlūkprogramma) parasti pēc noklusējuma ļauj saglabāt sīkdatnes Lietotāja gala iekārtā. Tīmekļa vietnes lietotāji var mainīt savus iestatījumus šajā ziņā. Interneta pārlūkprogramma nodrošina iespēju dzēst sīkdatnes. Sīkdatnes ir iespējams arī automātiski bloķēt Sīkāka informācija par šo tēmu ir sniegta interneta pārlūkprogrammas palīdzības vai dokumentācijas sadaļā.
 7. Sīkdatņu izmantošanas ierobežojumi var ietekmēt dažas Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.
 8. Sīkdatnes, kas ievietotas Pakalpojumu lietotāja gala iekārtā, var izmantot arī ar Pakalpojumu sniedzēju sadarbojošās struktūras, jo īpaši uzņēmumi: Google (Google Inc., kas atrodas ASV), Facebook (Facebook Inc., kas atrodas ASV), Twitter (Twitter Inc., kas atrodas ASV).


$9. Sīkdatņu pārvaldība – kā praktiski dot un atsaukt piekrišanu?

 1. Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Vēlamies norādīt, ka, atslēdzot sīkdatnes, kas ir būtiskas autentifikācijas procesiem, drošībai, lietotāja preferenču uzturēšanai, var tikt apgrūtināta un galējos gadījumos var kļūt neiespējama tīmekļa vietņu lietošana
 2. Lai pārvaldītu sīkfailu iestatījumus, izvēlieties izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu no turpmāk sniegtā saraksta un izpildiet norādījumus:Mobilās ierīces: