Privatumo politika


$1. Bendroji informacija

 1. Ši politika taikoma Svetainei, veikiančiai pagal url: Terme.pl
 2. Paslaugos operatorius ir asmens duomenų valdytojas yra: Anny Walentynowicz 3, 20-328 Liublinas
 3. Operatoriaus kontaktinis el. pašto adresas: biuro@terme.pl
 4. Operatorius yra jūsų asmens duomenų valdytojas, kiek tai susiję su savanoriškai Svetainėje pateiktais duomenimis.
 5. Svetainė naudoja jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
  • Užklausų per formą tvarkymui
 6. Paslauga atlieka funkcijas, skirtas informacijai apie naudotojus ir jų elgseną gauti šiais būdais:
  1. Per savanoriškai į formas įvestus duomenis, kurie įvedami į Operatoriaus sistemas.
  2. Galutiniuose įrenginiuose išsaugant slapukus (vadinamuosius „cookies”).


pasirinkti Operatoriaus naudojami duomenų apsaugos metodai

 1. Prisijungimo ir įvesties taškai, kuriuose įvedami asmens duomenys, yra apsaugoti perdavimo sluoksnyje (SSL sertifikatas). Taip užtikrinama, kad svetainėje įvesti asmens ir prisijungimo duomenys naudotojo kompiuteryje būtų užšifruoti ir juos būtų galima perskaityti tik tiksliniame serveryje.
 2. Naudotojo slaptažodžiai saugomi hash būdu. Hašavimo funkcija veikia vienakrypčiai – jos neįmanoma pakeisti atvirkštine kryptimi, o tai yra dabartinis modernus naudotojų slaptažodžių saugojimo standartas.
 3. Siekdamas apsaugoti duomenis, Operatorius reguliariai daro apsaugines kopijas.
 4. Svarbus duomenų apsaugos elementas yra reguliarus visos Operatoriaus naudojamos programinės įrangos, skirtos asmens duomenims tvarkyti, atnaujinimas, o tai visų pirma reiškia reguliarų programinės įrangos komponentų atnaujinimą.


3 Priėmimas

 1. Svetainė talpinama (techniškai prižiūrima) Operatoriaus serveriuose: home.pl


4 Jūsų teisės ir papildoma informacija apie duomenų naudojimą

 1. Tam tikrais atvejais Administratorius turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, jei tai būtina su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti arba Administratoriaus įsipareigojimams vykdyti. Tai taikoma tokioms gavėjų grupėms:
  • įgaliotiems darbuotojams ir bendradarbiams, kurie naudoja duomenis svetainės tikslui įgyvendinti
 2. Jūsų asmens duomenys, kuriuos Administratorius tvarko ne ilgiau, nei tai būtina su tuo susijusiai veiklai, apibrėžtai atskirais teisės aktais (pvz., dėl apskaitos), vykdyti. Rinkodaros duomenų atžvilgiu duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 3 metus.
 3. Jūs turite teisę prašyti Administratoriaus:
  • susipažinti su savo asmens duomenimis,
  • juos ištaisyti,
  • ištrinti,
  • duomenų tvarkymo apribojimo,
  • ir duomenų perkeliamumą.
 4. Turite teisę nesutikti su 3.3 c punkte nurodytu duomenų tvarkymu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant įgyvendinti teisėtus Administratoriaus interesus, įskaitant profiliavimą, tačiau teise nesutikti negalima pasinaudoti, jei yra pagrįstų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, visų pirma dėl reikalavimų pareiškimo, tvirtinimo ar gynimo.
 5. Skundą dėl Administratoriaus veiksmų galite pateikti Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkui, adresu Stawki g. 2, 00-193 Varšuva.
 6. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Paslaugai teikti.
 7. Jūsų atžvilgiu gali būti vykdomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą paslaugų teikimo pagal sudarytą sutartį ir Administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais.
 8. Asmens duomenys nėra perduodami iš trečiųjų šalių, kaip apibrėžta duomenų apsaugos teisės aktuose. Tai reiškia, kad jų neperduodame už Europos Sąjungos ribų.


5. Informacija formose

 1. Paslauga renka naudotojo savanoriškai pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, jei jie pateikti.
 2. Paslauga gali įrašyti informaciją apie jūsų ryšio parametrus (laiko žymą, IP adresą).
 3. Kai kuriais atvejais Paslauga gali įrašyti informaciją, kad būtų lengviau susieti formoje pateiktus duomenis su formą pildančio naudotojo el. pašto adresu. Tokiu atveju naudotojo el. pašto adresas rodomas puslapio, kuriame yra forma, url.
 4. Formoje pateikti duomenys tvarkomi tikslu, kuris kyla iš konkrečios formos funkcijos, pvz., siekiant apdoroti paslaugų užklausą arba komercinį kontaktą, registruoti paslaugas ir pan. Kiekvieną kartą formos kontekste ir aprašyme turi būti aiškiai nurodyta, kam ji naudojama.


$6. Administratoriaus žurnalai

 1. Informacija apie naudotojų elgesį svetainėje gali būti registruojama. Šie duomenys naudojami svetainei administruoti.


$7. Atitinkami rinkodaros metodai

 1. Operatorius naudoja statistinę svetainės lankomumo analizę per „Google Analytics” („Google Inc.”, įsikūrusi JAV). Operatorius neperduoda šios paslaugos operatoriui asmens duomenų, tik nuasmenintą informaciją. Paslauga grindžiama slapukų naudojimu naudotojo galiniame įrenginyje. Kalbant apie „Google” reklamos tinklo renkamą informaciją apie naudotojo pageidavimus, naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą naudojant slapukus, naudodamasis priemone: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatorius naudoja pakartotinės rinkodaros metodus, kad reklaminiai pranešimai atitiktų naudotojo elgseną svetainėje, dėl to gali susidaryti iliuzija, kad naudotojo asmens duomenys naudojami naudotojo sekimui, tačiau praktiškai Operatoriaus asmens duomenys reklamos operatoriams nėra perduodami. Technologinė tokios veiklos sąlyga – įjungti slapukus.
 3. Operatorius naudoja „Facebook” pikselius. Ši technologija reiškia, kad „Facebook” („Facebook Inc.”, JAV) žino, jog Svetaine naudojasi joje užsiregistravęs asmuo. Operatorius neperduoda „Facebook” jokių papildomų asmens duomenų. Paslauga grindžiama slapukų naudojimu naudotojo galinėje įrangoje.


$8 Informacija apie slapukus

 1. Svetainėje naudojami slapukai.
 2. Slapukai (vadinamieji „cookies”) – tai IT duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugos naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudoti Svetainėje. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, jų įrašymo į galinį įrenginį laikas ir unikalus numeris.
 3. Paslaugos operatorius yra subjektas, kuris Paslaugos naudotojo galinėje įrangoje talpina slapukus ir prie jų prieina.
 4. Slapukai naudojami šiais tikslais:
  1. išlaikyti Svetainės naudotojo sesiją (po prisijungimo), kurios dėka naudotojui nereikia iš naujo įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės tinklalapyje;
  2. tikslais, nurodytais pirmiau, skiltyje „Svarbūs rinkodaros metodai”;
 5. Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijos” slapukai ir „nuolatiniai” slapukai (nuolatiniai slapukai). „Sesijos” slapukai – tai laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galinėje įrangoje tol, kol Vartotojas atsijungia, išeina iš svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina.
 6. Interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) paprastai pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus Vartotojo galinėje įrangoje. Svetainės naudotojai gali pakeisti savo nustatymus šiuo atžvilgiu. Interneto naršyklė suteikia galimybę ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama interneto naršyklės žinyne arba dokumentuose.
 7. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms.
 8. Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje patalpintus slapukus taip pat gali naudoti su Paslaugų operatoriumi bendradarbiaujantys subjektai, ypač įmonės: „Google” (Google Inc., įsikūrusi JAV), „Facebook” (Facebook Inc., įsikūrusi JAV), „Twitter” (Twitter Inc., įsikūrusi JAV).


$9. Slapukų valdymas – kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą?

 1. Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti naršyklės nustatymus. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad išjungus slapukus, kurie yra būtini autentifikavimo procesams, saugumui, naudotojų parinkčių palaikymui, gali būti sunku, o kraštutiniais atvejais gali tapti neįmanoma naudotis svetainėmis
 2. Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, iš toliau pateikto sąrašo pasirinkite savo naudojamą interneto naršyklę ir vadovaukitės nurodymais:Mobilieji įrenginiai: